Létání s dronem ve světě. Kde se může a kde ne?

Přemýšlíte o dovolené, kterou byste si rádi natočili na svého drona? Kde a jak můžete či nemůžete létat se dozvíte v následujícím článku.


LÉTÁNÍ V ČR
Než se ale pustíme na ostatní státy, pozastavme se též v České republice. Létání v České republice s drony je již nějaký čas omezeno vyhláškami a státními nařízeními. Konkrétně se nesmí létat hlavně v blízkosti letišť, nad soukromými pozemky, městy a v neposlední řadě v chráněných krajinných oblastech.

Konkrétní soupis pravidel pro létání s drony v ČR naleznete v tomto článku: Pravidla létání s drony v České republiceTOP 10 DESTINACÍ A JEJICH NAŘÍZENÍ


Do tohoto článku jsme vybrali top 10 destinací, které můžete navštívit na území Evropy, Afriky, Asie a Austrálie. Pokud byste chtěli cestovat do neuvedené země, můžete si jejich konkrétní podmínky a nařízení pro let s drony přečíst na tomto odkazu: Chci létat ve světě.

Stačí pouze kliknout na vybranou destinaci a v levém sloupci se zobrazí výpis podmínek dané země.SLOVENSKO
Slovensko zpřísnilo svá nařízení ohledně pořizování leteckých fotografií drony. Plánujete-li tak dovolenou u našich východních sousedů, je třeba minimálně 7 dní před plánovaným letem s dronem zažádat o povolení od Ministerstva obrany Slovenské republiky a poté od Dopravního úřadu.

Žádost o povolení Dopravního úřadu musí obsahovat:

 • jméno a adresu majitele/provozovatele dronu
 • typ dronu a jeho registrační značku
 • osvědčení o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem dronu
 • místo a účel letu a jeho trvání
 • platné doklady vydané příslušným leteckým úřadem státu, ve kterém byl zapsán do rejstříku
 • osvědčení o vypořádání správných poplatků ve výši 200 €
 • pro leteckou fotografii a letecký film je též nutné předchozí povolení od Ministerstva obrany Slovenské republiky

Žádost poté zašlete na adresu:

Oddělení civilního letectví
Letisko M. R. Štefánika
823 05 BRATISLAVA 21

Další kontakty:

TEL: +421/2/43 63 85 86
FAX: +421/2/43 42 44 86
e-mail: letectvo@nsat.sk

EDIT 19.11.2019: Dle nově dostupných informací je let s dronem vybaveným kamerou a pořizování obrazových záznamů v rámci hobby účelů legální! I nadále je však třeba dodržovat všeobecná pravidla létání, která jsou stejná bez ohledu na účel využití dronu.NĚMECKO
V Německu jsou omezeny drony o hmotnosti vyšší než 0,25kg. To znamená, že tyto musí být označeny štítkem se jménem a adresou vlastníka. Kromě toho od 1. října 2017 provozovatelé dronů vážících více než 2kg potřebují certifikaci prokazující, že provozovatel má odborné znalosti o provozu UAS.

Dále je zakázáno létat s drony:

 • do vzdálenosti 100 metrů v oblasti s více lidmi a u veřejných sbírek, místa nehody, zóny katastrof
 • do 100 metrů nebo nad nápravnými zařízeními, vojenskými komplexy, průmyslovými komplexy, elektrárnami a zařízeními pro výrobu a distribuci energie
 • do 100 metrů nad majetkem federálních nebo státních vlád, diplomatických nebo konzulárních misí, mezinárodních organizací a donucovacích a bezpečnostních agentur
 • do 100 metrů nad federálními dálnicemi, federálními vodními cestami a železničními systémy
 • v přírodních rezervacích
 • pokud je dron nebo model letadla větší než 0,25 kilogramu, nebo pokud je schopen přijímat, vysílat nebo zaznamenávat optické, akustické nebo rádiové signály
 • v řízeném vzdušném prostoru
 • přepravovat výbušniny, pyrotechnické výrobky, radioaktivní materiály nebo nebezpečné materiály
 • do 100 metrů nebo nad nemocnicemi

Další nařízení pro provoz dronů na území Německa naleznete na již zmiňovaném odkazu: Chci létat ve světě - po zakliknutí Německa.


FRANCIE
Ve Francii platí následující nařízení:

 • nelétat nad lidmi a shromážděními
 • maximální výška letu je 150 metrů
 • létat na vzdálenost, kdy je váš dron viditelný pouhým okem a nelétat v noci
 • nepoužívejte létajícího drona nad veřejnými prostory v městských oblastech. V městských oblastech je možné letět přes soukromý prostor s malým dronem a bez veřejné přítomnosti, pokud je jeho maximální rychlost a výška přizpůsobena okolnímu prostředí (budova, stromy ...).
 • nepoužívejte dron poblíž letiště, vrtulníků, kluzáků, ultralehkých letadel atd. Minimální vzdálenosti musí být respektovány a mohou dosahovat 10 km (6.2 míle) u důležitých letišť.
 • nikdy nepokračujte v letu nad citlivými oblastmi nebo chráněnými místy. Příklady těchto míst jsou: jaderné elektrárny, vojenské zóny, historické památky, přírodní rezervace a národní parky. Vždy se zeptejte na možnou přítomnost takových omezených míst před tím, než se vydáte na místo.
 • vždy respektujte soukromí ostatních lidí. Lidé kolem vás nebo kolem vašeho dronu musí být informováni o tom, co děláte, zejména pokud je dron vybaven kamerou nebo jakýmkoli jiným snímačem dat. Musíte odpovědět na jejich otázky a respektovat jejich právo na soukromí. Musíte se zdržet pořizování obrázků nebo videí umožňujících rozpoznat nebo identifikovat osoby (tváře, poznávací značky ...) bez jejich svolení.
 • nesmíte vysílat živě fotografie nebo videa bez souhlasu dotyčných osob a nevyužívat jich pro komerční využití.

Pokud i tak budete mít pochybnosti o tom kde se smí a nesmí s drony létat, podívejte se na následující mapu bezletových zón ve Francii: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir.


VELKÁ BRITÁNIE
Ve Velké Británii platí omezení pro drony vybavené kamerou na základě článku 95 ANO.
Nařízení pak omezuje létání v okruhu 150 metrů nad otevřeném organizovaném davu lidí, nebo shromáždění o více než 1000 lidech a / nebo do 50 metrů od lidí a objektů, které nejsou pod vaší kontrolou, a proto musíte získat povolení od CAA.

CAA se vás bude ptát na následující otázky:

 • jaký typ dronu vlastníte a jak funguje
 • jakým způsobem máte v plánu létat nad těmito oblastmi bezpečně
 • a požádají vás o důkaz, že jste kompetentní létat s dronem


ŠVÉDSKO
Ve Švédsku budete omezeni následujícími nařízeními:

 • je nutné udržovat bezpečnou vzdálenost od lidí a zvířat
 • létání v přímce – drony nesmí létat ve vzdálenost více než 120 m výšky a 500 m do dálky
 • nelétejte tam, kde byste někoho mohli rušit a sdílejte pouze fotografie lidí, kteří s tím souhlasí
 • nelétejte přes omezené oblasti (např. věznice, jaderné elektrárny a národní parky)
 • je doporučeno aby byl dron označen jménem a telefonním číslem vlastníka
 • je doporučeno pojištění odpovědnosti
 • létat s drony se smí pouze za denního světla
 • pokud dron disponuje funkcí automatického letu v souladu s naprogramovanou letovou trasou, je nutné mít vždy k dispozici též ruční řídící systém, aby bylo možné převzít kontrolu
 • nehody nebo mimořádné události, které mají za následek zranění osob nebo zvířat, nebo poškození majetku na zemi ři ve vzduchu, se musí hlásit švédské dopravní agentuře
 • informace o letu se musí uvádět do Letového deníku nebo do jeho rovnocenného dokladu. Informace se skládají z data, jména pilota, jednotlivých dronů, oblastí vzletu a přistání, doby letu, celkového času letu, typu činnosti a případných odchylek.
 • let se nesmí uskutečnit v nadmořských výškách nad 120 m nad hladinou nebo ve vodě. Okolní vzdušný prostor musí být monitorován provozovatelem tak, aby mohl být let ukončen, pokud se do oblasti přiblíží letadlo.
 • každý dron musí být vybaven vestavěným systémem bezpečnosti proti poruchám, který může určitým způsobem ukončit let

Pro další informace ohledně letišť a letových zón ve Švédsku, následujte tento odkaz: https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/


ŠPANĚLSKO
Chystáte-li se do Španělska, je nutné vědět následující:

 • s drony smíte létat pouze během denního světla
 • smí se používat pouze v dobrých viditelných podmínkách
 • smí být používány pouze mimo města a městské oblasti
 • přelet obydlených oblastí a davů není povolen
 • smíte létat pouze do vzdálenosti, kdy pouhým okem dron vidíte
 • nesmíte létat do vzdálenosti dále než 500 m a výšky 120 m
 • nesmíte létat v blízkosti letišť a musíte se vyhýbat oblastem, kde jsou lety prováděny v nízké nadmořské výšce s letadly s posádkou
 • nesmíte využívat pořízené fotografie či videa pro komerční nebo profesionální účely
 • za provoz vašeho dronu jste zodpovědní. Doporučuje se, abyste získali alespoň pojištění třetí strany k pokrytí rizik spojených s provozem.
 • mohou platit i další omezení, například v některých zvláštních oblastech, jako jsou přírodní parky a biosférické rezervace.
 • je nutné kontaktovat také svého leteckého dopravce, abyste zkontrolovali zvláštní podmínky pro přepravu baterií Li-Pol


EGYPT – TUNISKO – MAROKO
V těchto leteckých destinacích je používání dronů zakázáno. Důrazně tedy nedoporučujeme drony používat, ani do země dovážet - hrozí zkonfiskování.JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Do Jihoafrické republiky již s dronem smíte, ale i tak budete omezeni některými nařízeními:

 • dron může být používán pouze pro osobní a soukromé účely jednotlivce, kde není žádný komerční výsledek, zájem nebo zisk
 • pilot musí dodržovat všechny zákonné požadavky týkající se odpovědnosti, soukromí a dalších zákonů vynutitelných jinými orgány
 • je NEPŘÍPUSTNÉ prostřednictvím létání s dronem ohrožovat bezpečnost jiného letadla nebo osoby v něm, nebo jakékoli osoby a majetek
 • nelétejte s drony v blízkosti letadel s posádkou
 • nelétejte ve vzdálenosti 10 km nebo blíže k letišti
 • je zakázáno létat s drony vážícími více než 7 kg
 • je zakázáno létat v řízeném, omezeném a zakázaném vzdušném prostoru
 • je zakázáno létat s dronem, který je vzdálený více než 150 metrů od země, pokud toto není schválené ředitelem civilního letectví SACAA.
 • je nutné provozovat dron bezpečným způsobem po celou dobu
 • smíte létat pouze do vzdálenosti, kdy pouhým okem dron vidíte
 • smíte létat pouze za denního světla a klidných povětrnostních podmínek
 • před každým letem musíte zkontrolovat funkčnost svého dronu


JAPONSKO
I v Japonsku byste neměli mít s drony problémy, pokud budete dodržovat jejich nařízení:

 • s drony nesmíte létat do vzdálenosti větší než 150 m a musí být drženy do vzdálenosti 30 m od lidí a budov
 • smíte létat pouze za denního světla
 • smíte létat pouze do vzdálenosti, kdy pouhým okem dron vidíte
 • drony nesmí být používány pro přepravu materiálu
 • z dronů se nesmí shazovat jakékoli objekty
 • speciální nařízení pro města Tokio a Nagoya: používání dronů je též zakázáno ve všech veřejných parcích


AUSTRÁLIE
V Austrálii musíte mít zaregistrován dron vážící nad 2kg u Úřadu pro bezpečnost civilního letectví. Všechny drony pod 25kg mohou být přepravovány bez registrace pouze pokud jsou používány pro soukromé létání a fotografování.

Další nařízení:

 • smíte létat pouze za denního světla
 • smíte létat pouze do vzdálenosti, kdy pouhým okem dron vidíte a nejvýše do 120 metrů
 • drony musí být drženy ve vzdálenosti 30 metrů od ostatních lidí a nesmějí přelétat přes zalidněné oblasti. To zahrnuje pláže, parky a sportovní areny.
 • v oblasti veřejné bezpečnosti nesmíte létat bez souhlasu osoby odpovědné za nouzovou situaci. Patří sem například situace jako havárie nebo jakákoli policejní, hasičská nebo pátrací a záchranná operace.


Jak již bylo psáno výše v článku, můžete si další informace přečíst na tomto odkazu: Chci létat ve světě. Pokud jste v tomto článku nenalezli vaši vybranou destinaci, následujte tentýž odkaz.

Pro více informací doporučujeme také kontaktovat místní úřady. Před cestou letadlem je též nutné zjistit si jak správně přepravit svůj dron. Tomuto tématu jsme se již také věnovali v článku S dronem do letadla? Proč ne!

Chcete-li vycestovat do Asie, mohl by vám být též nápomocný náš Velký průvodce létání s dronem po Asii.

Ať již se vydáte kamkoli, přejeme spoustu krásných zážitků a záběrů pořízených drony.

17. května 2018Proč nakupovat u RCprofi