Poslední šance využít 10% slevu na VŠE. Jen do dnešní půlnoci. Kód: DD10.

Pravidla létání s drony v České republice


Neporušujte zákon! Máme pro vás návod, jak se vyhnout pokutě a jak létat legálně.

Malý bezpilotní letoun, dálkově řízený RC model, kvadrokoptéra, hexakoptéra, oktokoptéra nebo dron. To vše jsou názvy, které se objevují v souvislosti
s létajícím předmětem, který je řízen na dálku a často bývá vybaven kamerou.

Před několika lety tyto bezpilotní letouny byly zlatým hřebem leteckých přehlídek, kde se jednalo především o stroje pro armády v hodnotě desítek až stovek tisíc dolarů. Krátce na to (v květnu 2012) se na jiné přehlídce objevily drony, které uměly téměř to samé. Jenže přehlídka se jmenovala Hobby Expo, konala se v Pekingu a většina exponátů byla k mání za méně než 1000 dolarů. 

Popularita, technologické vybavení a zájem uživatelů v posledních letech nadále rostou, zatímco cena těchto malých bezpilotních letounů naopak klesá,
a tím se stávají stále dostupnějšími pro širokou veřejnost. Postupně tato zařízení zaplavují svět a objevují se při práci integrovaných záchranných složek, ve stavebním průmyslu, v zemědělství, v marketingu, při propagačních akcích a jejich použití se dále testuje také například v kurýrní přepravě. 

Nesmíme ale při provozu těchto dálkově řízených strojů zapomínat na legislativu, která upravuje používání dronů. V případě nedodržení základních pravidel se vystavujeme hrozbě v podobě až 5 milionové pokuty!
Zákazy a nařízení v oblasti provozování dronů (bezpilotních letounů)


Těmito pravidly se musí řídit každý, kdo chce na území České republiky létat s dronem.

 • Zákaz létání nad lidmi bez jejich souhlasu (koncerty, sportovní události, kulturní akce atd.),
 • zákaz létání v blízkosti letiště*,
 • zákaz létání ve výšce přesahující 300 metrů nad zemí**,
 • zákaz létání nad městy, cestami, železnicemi a jinými zastavěnými oblastmi***,
 • zákaz létání nad zakázanými, vojenskými a dalšími nebezpečnými zónami,
 • zákaz natáčení prostor a osob na soukromých pozemcích,
 • zákaz letu v noci (od občanského západu slunce do občanského východu slunce),
 • zákaz létání bez patřičného povolení pod pokutou až 5 mil. Kč,
 • zákaz riskování srážky s jinými letadly ve vzduchu,
 • při letu musí vždy ovládající osoba udržovat vizuální kontakt s dronem,
 • vzlety se smí provádět pouze s písemným souhlasem vlastníka vzletové plochy. 

* Letiště mohou být řízená a neřízená. Ta menší (často s travnatou drahou) jsou chráněna zónou ATZ ve vzdálenosti 5 km od letiště, ve které se smí létat
s malými drony o hmotnosti do 910 gramů bez povolení. S těmi těžšími se smí létat až do 300 metrů, ale pouze po schválení provozovatelem nebo službou AFIS, která je podobná řízení letového provozu. Ve speciálních případech lze po domluvě s AFIS létat i výše. Řízená letiště civilní (Letiště Václava Havla, Brno, Ostrava, Pardubice a Karlovy Vary) a vojenská (Čáslav a Náměšť nad Oslavou) mají okolo sebe zónu CTR. V této zóně smíte létat ve vzdálenosti do
5,5 km od letiště s modelem o hmotnosti nižší než 910 gramů. S těžšími drony pak pouze v případě povolení ÚCL (Úřadu civilního letectví) nebo ŘLP (Řízení letového provozu), ale vždy mimo ochranné zóny letišť. Ve vzdálenosti nad 5,5 km se od letiště v této zóně CTR smí létat pouze do výšky 100 metrů.

** Létat s drony se smí až do výšky 300 metrů mimo zónu CTR (popsáno výše), mimo zakázané prostory (LKP – prohibited) a mimo omezené prostory 
(LKR – restricted), které jsou například v blízkosti jaderných elektráren nebo muničních skladů a jsou zakázány neustále. Dále jsou prostory označovány
TSA (Temporary Secured Area) a TRA (Temporary Restricted Area) a jsou nejčastěji využívány pro vojenská cvičení. Tyto oblasti jsou zakázány pouze občas (pokud jsou využívány ke cvičení).  Tato zóna se nazývá vzdušný prostor třídyG. V zóně ATZ (okolo neřízených letišť) se smí po získání povolení od AFIS létat ještě výše (dle konkrétního letiště). 

***Vždy musí být dodržena minimální bezpečná vzdálenost od osob (mimo pilota) při vzletu a přistání a od osob, staveb a osídleného prostoru v průběhu letu, která pro drony do 7 kg není zákonem přesně definována (je uvedena pouze „bezpečná“ vzdálenost) a pro drony těžší je stanovena na 50 m od osob mimo pilota při vzletu a přistání, 100 m od osob a staveb a 150 m od osídleného prostoru.

Když si tedy veškeré zákazy shrneme, dá se říct, že nesmíme létat bez povolení nad lidmi, musíme respektovat jejich soukromí a nesmíme je v žádném případě ohrozit. Při létání musí brát ohledy na zóny s omezenými možnostmi létání, jako jsou letiště, vojenské prostory a zastavěné oblasti. Dále bychom neměli létat v noci a ve výšce přesahující 300 metrů (pokud nemáme zvláštní povolení). Pokud dron používáme pro komerční účely nebo máme dron o hmotnosti vyšší jak 20 kg pro rekreačně sportovní účely, máme také registrační povinnost. Naopak zákon nezakazuje létat nad cizími pozemky, pokud neporušíme zmíněná pravidla (především pokud nebudeme létat nad osobami bez jejich souhlasu.) Podrobnou mapu bezletových zón, kde je létání s drony zakázáno, najdete na internetových stránkách Řízení letového provozu http://aisview.rlp.cz/.Rozdělení dronů podle použitelnosti 


Dále je nutné stanovit, jak bude dron využíván. Rozlišují se 3 varianty. 

 1. Letecká činnost pro vlastní potřebu. Jedná se o lety, kterými zajišťuje právnická nebo fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních předpisů. Nejedná se tedy o komerční lety za úplatu, ale o lety k zajištění vlastní podnikatelské činnosti. 
 2. Letecké práce. Činnosti, při nich provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu. 
 3. Rekreační a sportovní létání. Nejčastější případ pro používání dronů. Užívání pro vlastní potřebu za účelem rekreace nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku. 

Pro rekreační a sportovní létání není třeba žádat Úřad pro civilní letectví o Povolení k provozování leteckých činností, pokud vzletová hmotnost dronu nepřesáhne 20 kg. Musíte ovšem brát ohled na zmíněné zákazy a nařízení, která platí pro všechny bez ohledu na účel používání. 

Pokud plánujete pořízení dronu pro komerční účely, tedy pro vlastní podnikání nebo pro činnost, která Vám přinese nějaký příjem, musíte dron registrovat. 

Prvním krokem je správní řízení pro Povolení k létání dle §52 leteckého zákona, jelikož komerční účely spadají do kategorie definované v §74 zákona ve smyslu činnosti „letecké práce“. Součást řízení je také ověření letových vlastností bezpilotního letounu, případně teoretických a praktických dovedností pilota. 

Druhým krokem je získání Povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem, které opravňuje žadatele k provozování leteckých prací prostřednictvím bezpilotního letadla na území České republiky. 

Třetím krokem je zřízení pojištění, bez kterého povolení k létání s dronem pro komerční účely nelze získat. Pojistit dron si můžete u ČSOB pojišťovny, Pojišťovny Alianz a Pojišťovny Renomia, která nabízí také havarijní pojištění. 

Samotný postup registrace můžete vidět na následujícím schématu. 

Podrobný postup registrace dronu pro komerční účely je dostupný přímo na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví. 

http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/budu-chtit-provozovat-bezpilotni-letadlo-jak-postupovat 

Uvedené informace vyplývají ze zákona číslo 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s Doplňkem X leteckého předpisu L2 Pravidla létání
a z dalších informací uvedených na internetových stránkách Úřadu civilního letectví www.caa.cz.

Prohlédnout nabídku dronů >>


25. června 2016

Proč nakupovat u RCprofi