I víc než 30% sleva na 600 RC modelů a příslušenství. Vyberte si »

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti RCprofi s. r. o.

Sídlo a adresa provozovny: Topol 31, 537 01 Chrudim

Telefon: +420 467 409 100, e-mail: obchod@rcprofi.cz

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 40326/KSHK

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rcprofi.cz.Obchodní společnosti RCprofi s. r. o., IČ: 06512232, se sídlem Topol 31, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 40326/KSHK (dále jen jako „Společnost“), které upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi Společností a jinou fyzickou, fyzickou osobou podnikající či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Společnosti. Internetový obchod je Společností provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rcprofi.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen jako „e-shop“).

V těchto obchodních podmínkách budeme o Společnosti mluvit jako o „nás“ a budeme se označovat jako „my“, abychom kupujícímu co nejsrozumitelněji sdělili podmínky objednávání zboží na e-shopu a uzavírání a plnění kupních smluv.

NA ÚVOD

 • Pokud s námi kupující uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, a je tak spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, je v těchto obchodních podmínkách také za spotřebitele označen. Některá práva a některé povinnosti dle těchto obchodních podmínek jsou přiznány pouze spotřebiteli.
 • My, jako prodávající, jsme podnikatelem, neboť kupní smlouvu s kupujícím uzavíráme v rámci své podnikatelské činnosti. Protože je stále potřeba na fungování e-shopu pracovat, vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky přiměřeně měnit. Pokud by to bylo dle ustanovení občanského zákoníku nutné, informujeme kupujícího o změně těchto obchodních podmínek e-mailovou zprávou na emailovou adresu v uživatelském účtu kupujícího, přičemž kupující má v takovém případě právo změny obchodních podmínek odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jednoho měsíce.
 • Pokud s námi kupující uzavře kupní smlouvu, vyjadřuje tak souhlas s těmito obchodními podmínkami a s tím, že budou na obchodní vztah aplikovány. Nic ovšem nebrání tomu, abychom se dohodli individuálně na odlišnostech od těchto obchodních podmínek v kupní smlouvě. Tato odlišná ujednání budou mít před těmito obchodními podmínkami přednost.

JAK MOHU OBJEDNAT NA E-SHOPU?

 • Vytvoření objednávky na našem e-shopu je možné pouze a výlučně prostřednictvím e-shopu.
 • Veškeré zboží uvedené v katalogu na e-shopu prodává přímo naše společnost.
 • Před finálním odesláním (podáním) objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat objednávané zboží a veškeré údaje, které v rámci objednávání zboží zadal a je mu umožněno tyto údaje změnit.

KDY BUDE UZAVŘENA KUPNÍ SMLOUVA?

 • Zboží vystavené na e-shopu je pouze informativního charakteru, katalog obsahuje ceny zboží včetně DPH a souvisejících poplatků vyjma nákladů na balení, doručení a případné dobírkovné. Pokud by došlo ke změně cen zboží, pro danou objednávku jsou platné ceny v okamžiku učinění objednávky.
 • Jakmile odešlete objednávku, bude mu na kontaktní e-mailovou adresu doručeno potvrzení o jejím přijetí do našeho objednávkového systému. Objednávka je do systému odeslána kliknutím na tlačítko „POTVRDIT NÁKUP“.
 • Tím, že odešlete objednávku do našeho systému, činíte nám ve smyslu občanského zákoníku nabídku na uzavření smlouvy a my ji zasláním potvrzení objednávky na váš e-mail přijímáme. Kupní smlouva je proto uzavřena v okamžiku, kdy je potvrzení objednávky doručeno na váš e-mail.
 • Po obdržení objednávky ovšem dostupnost a stav veškerého zboží důkladně prověřujeme a může se proto stát, že s vámi navzdory vámi učiněné objednávce kupní smlouvu nakonec neuzavřeme nebo ji uzavřeme jen na část objednaného zboží. Vyhrazujeme si tak možnost kupní smlouvu neuzavřít a vylučujeme aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Rozhodující pro obsah smlouvy uzavřené mezi námi je rozsah zboží, který je uveden v potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je potvrzením o uzavření a obsahu smlouvy.
 • Jsme také oprávněni neuzavřít kupní smlouvu v případě, kdy v katalogu zboží došlo k písařské chybě a kupní cena uvedená v katalogu je zjevně chybná.
 • Někdy se rozhodneme si objednávku u kupujícího ještě jednou ověřit písemně nebo i telefonicky, zejména pokud je objednáno velké množství zboží za vysokou kupní cenu, nebo je nutné dohodnout jiný než standardní způsob dopravy.

JAK MOHU OBJEDNÁVKU ZAPLATIT?

 • Objednávku může kupující zaplatit předem, a to bankovním převodem na základě objednávky, rychlým bankovním převodem nebo on-line kartou prostřednictvím platební brány Comgate. Samozřejmě je možné objednávku uhradit hotově nebo kartou na naší výdejně na adrese: Topol 31, 537 01 Chrudim, případně i dobírkou až při převzetí zboží od doručovatele. Pokud se stane, že objednané zboží s platbou na dobírku kupující nepřevezme a neuhradí, vyhrazujeme si právo požadovat úhradu příští objednávky předem a můžeme požadovat i úhradu poštovného a dobírkovného z předchozí nepřevzaté objednávky. Pokud si kupující nevyzvedne zboží ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy, můžeme také účtovat náklady na uskladnění zboží v obvyklé výši.
 • Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako „Cena před slevou“) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za níž jsme předmětné zboží nabízeli na e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně).
 • Ke kupní ceně uvedené v katalogu zboží budeme připočítávat náklady na doručení (poštovné), balné a případně dobírkovné. Náklady na doručení se mohou lišit v závislosti na zvoleném způsobu doručení.
 • Pokud budeme evidovat nějaký dluh z předchozích objednávek, s další objednávkou u nás kupující nepochodí. Nevyřídíme ji, dokud nebude dluh uhrazen.
 • Zásilky do zahraničí budeme chtít vždy uhradit předem včetně poštovného.
 • Jakékoliv slevy nebo slevové kódy, které budou kupujícímu poskytnuty, nelze sčítat nebo kombinovat s jinými slevovými akcemi, není-li v podmínkách slevové akce uvedeno jinak.
 • Jakékoliv slevy a slevové kódy nelze uplatnit na nákup dárkových poukázek.
 • Kombinování slev a slevových kódů je možné použít výlučně v případě, kdy jsou slevy a slevové kódy definované jako kombinovatelné.

JAK A KDY MI BUDE OBJEDNÁVKA DORUČENA?

 • Objednávku se vždy snažíme expedovat v co nejkratší době, zpravidla do jednoho týdne od uzavření kupní smlouvy by měla být na cestě ke kupujícímu. Garantujeme dodání objednaného zboží nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující si může zvolit doručení prostřednictvím dopravních služeb uvedených na internetových stránkách v okamžiku objednávky. Pokud by způsob doručení zvolený kupujícím nebyl pro doručení objednávky vhodný (například z důvodu objemu nebo váhy), kupujícího kontaktujeme a dohodneme s ním jiný způsob doručení včetně ceny. Doručovatel bude objednávku doručovat na doručovací adresu nebo výdejní místo uvedené v objednávce.
 • U objednávek nad 3 000 Kč včetně DPH hradíme dopravné u vybraných dopravců my. Nabídka poštovného zdarma ovšem neplatí v případě objednávek s doručením mimo Českou republiku.
 • Spoléháme na to, že při převzetí zásilky bude kupujícím zásilka prohlédnuta a případně bude sepsán zápis o škodě na zásilce a kupující se k tomu učiněním objednávky zavazuje.

KDY SE STANU VLASTNÍKEM ZBOŽÍ?

 • S výjimkou osobního vyzvednutí zboží v naší provozovně zasíláme objednávky tzv. na dálku, a proto se musíme více chránit. Vlastníkem zakoupeného zboží se proto kupující stane až okamžikem, kdy bude uhrazena kupní cena objednávky v plné výši. Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostně, považuje se za okamžik úhrady kupní ceny až okamžik připsání příslušné finanční částky na náš bankovní účet. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího s přechodem vlastnického práva nebo okamžikem, kdy je objednávka předána do jeho dispozice podle toho, který okamžik nastane dříve.

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MOHU ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY?

 • Před odesláním zboží (jeho předání doručovateli) může kupující od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu.
 • Vznášet nároky z vadného plnění a odstoupit od smlouvy je kupující oprávněn dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 • Protože je kupní smlouva uzavírána na dálku, tzv. distančně, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 90 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy nám musí být odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující je také oprávněn odstoupit od smlouvy tehdy, kdy se dostaneme do prodlení s dodáním objednaného zboží a nesplníme-li tuto povinnost ani v přiměřené lhůtě, kterou nám kupující poskytne.
 • Pokud má spotřebitel v úmyslu od kupní smlouvy odstoupit dle předchozího odstavce, může se obrátit na e-mail reklamace@rcprofi.cz a v nejlepším případě uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz. Kupující je oprávněn použít také online formulář pro odstoupení dostupný na webové stránce Jak reklamovat. Přijetí vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy vám obratem potvrdíme.
 • V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátíme peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým jsme je od spotřebitele přijali, pokud spotřebitel neurčí jinak. Jsme taktéž oprávněni vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Náklady na poštovné spojené s vrácením zboží hradí spotřebitel.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nejsme povinni vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než nám spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že nám zboží odeslal zpět. Pokud již není možné, aby nám spotřebitel vrátil vše, co na základě kupní smlouvy získal, budeme oproti kupní ceně započítávat peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud bude vrácené zboží částečně poškozeno nebo neúměrně opotřebováno, budeme oproti kupní ceně započítávat náš nárok na náhradu škody a vracet tak budeme sníženou kupní cenu dle ustanovení § 1833 občanského zákoníku.
 • Pokud jsme poskytli spotřebiteli jako součást objednávky dárek, odstoupení od smlouvy se vztahuje i na tento dárek a kupující je povinen ho po odstoupení od smlouvy vrátit společně s objednávkou.

 • Výslovně upozorňujeme spotřebitele na ustanovení § 1837 odst. 1 písm. g), dle kterého není možné odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne převzetí zboží v případě, kdy se jedná o zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. Na některé zboží z našeho katalogu, zejména kosmetické přípravky nebo suroviny k jejich výrobě, se může tato zákonná výjimka vztahovat.

A CO REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ?

 • Práva z vadného plnění (reklamace) může kupující uplatňovat na e-mailové adrese reklamace@rcprofi.cz.
 • Bližší informace k reklamacím naleznete na stránce Jak reklamovat.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a občanským zákoníkem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

 • Protože prodáváme i některá elektrozařízení, zajišťujeme zpětný odběr elektrozařízení a baterií s ukončenou životností. Zajistíme pak jejich následné zpracování, využití nebo odstranění. Místa zpětného odběru najdete prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr. Provozovna RCprofi s.r.o. na adrese Topol 31, 537 01 Chrudim, Česká republika. Slouží zároveň jako sběrné místo sítě REMA.
 • Upozorňujeme, že elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem. Je nutné je odkládat na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo na místech jejich zpětného odběru. Uvedená zařízení a odpady mohou být dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

NA ZÁVĚR

 • Svoji stížnost může kupující směřovat na e-mail reklamace@rcprofi.cz, stížnost vyřídíme ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího obdržení a o jejím vyřízení budeme kupujícího informovat také na jeho e-mailovou adresu.
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od standardní sazby a kupující si je nese sám.
 • Recenze ověřujeme zasláním jedinečného odkazu s možností hodnocení pouze zákazníkům, které zboží opravdu objednali na e-mail, který uvedli v objednávce. Naše spotřebitelské recenze dále ověřujeme tak, že jen zákazníkům, kteří nám poskytnou svoji e-mailovou adresu, umožníme recenzi zveřejnit. Pokud zjistíme, že si daný zákazník zboží nezakoupil, předmětnou recenzi odstraníme.
 • Objednávka kupujícího včetně faktury bude uložena v našem objednávkovém systému a kupující je oprávněn si oba dokumenty vyžádat. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupující je také oprávněn požádat o zaslání vyhotovení kupní smlouvy (objednávky) nebo potvrzení o uzavření smlouvy s požadovanými údaji.
 • Podnikatelskou činnost vykonáváme na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává úřad pro ochranu osobních údajů. Česká inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Pokud by v rámci obchodního vztahu mezi námi a spotřebitelem vznikl spor, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů příslušná Česká obchodní inspekce, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • V případě, že bude veden soudní spor s podnikatelem, jako kupujícím, bude pro takový spor místně příslušný soud v Chrudimi a věcně příslušný bude soud podle platných právních předpisů České republiky.
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Hodnocení obchodu Zboží.cz, do nichž je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Hodnocení obchodu Zboží.cz provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zboží.cz; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Hodnocení obchodu Zboží.cz můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. ledna 2023.

Proč nakupovat u RCprofi