Serva pro RC modely

Servomotory – v našem modelářském světě zkráceně serva – jsou malá zařízení, která převádějí elektrický signál na mechanický pohyb a tím umožňují přesné ovládání pohybu různých částí modelu. V tomto článku se podíváme z čeho se serva skládají, na jejich rozdělení podle různých kritérií. Také na faktory, které je třeba zvážit při jejich výběru a základní tipy pro jejich údržbu.

Z čeho se skládají?

Serva se skládájí z několika klíčových komponent, které společně umožňují pohyb a řízení modelu. Mezi základní části serva patří:

 • Servomotor – vytváří pohyb.
 • Ozubené převody – přenáší rotaci motoru na pohybovou část.
 • Ovládací prvek – pohybující se část, která řídí model, např. otáčení kormidla, pohyb plynového regulátoru nebo naklápění podvozku.
 • Elektronika a řídící obvod – interpretuje signály od přijímače.
 • Kuličková ložiska – zvyšují plynulost pohybu.
 • Krabička – chrání vnitřní komponenty před vnějšími vlivy a zajišťuje mechanickou integritu.
 • Připojovací kabely – propojují servo s přijímačem.

Servo Futaba BLS373SV

Rychlost a tah servomotorů

Rychlost a tah servomotorů jsou dva klíčové parametry ovlivňující jejich výkon a schopnost řídit pohyby v RC modelech.

Rychlost

Rychlost serva je definovaná jako minimální množství času, které servo potřebuje k otočení o 60 ° při maximálním jmenovitém tahu serva. Vyšší rychlost znamená rychlejší pohyb ovládaného prvku. Serva s vyšší rychlostí jsou vhodné pro modely, které vyžadují rychlé a okamžité reakce, například u modelů pro akrobatické létání.

Tah

Tah servomotorů, známý také jako moment síly nebo torque, je vynásobením síly působící na páce v určité vzdálenosti od středu serva. Větší a rychlejší model bude potřebovat větší a silnější servo s větším tahem.

Rozdělení servomotorů

Serva dělíme podle několika kritérií. Ta jsou důležitá pro správný výběr serva právě pro váš model. Servomotory dělíme na digitální a analogové, dále je dělíme podle velikosti nebo podle použitého motoru.

Digitální vs. analogová serva

Digitální servomotory jsou přesnější a rychlejší. Ve srovnání s analogovými servy mohou ta digitální také nabídnout vyšší moment síly.

Podle velikosti

Servomotory jsou k dispozici v různých velikostech, aby vyhovovaly různým typům modelů. Rozměry a hmotnost serva se přímo odvíjí od požadavků na tah serva. Základní kategorie podle velikosti jsou:

 • Mikro – lehká a malá serva (méně než 20 g a 13 mm), ideální pro malé modely, jako jsou mikro letadla nebo mikro auta.
 • Mini – ideální pro modely s omezeným vnitřním prostorem, které ale vyžadují vyšší přesnost (15 mm, 30 g).
 • Standard – univerzální serva pro středně velké až větší modely (20 mm, 50-80 g).
 • Maxi – pro velké modely s vysokým momentem síly, například velká letadla nebo lodě (více než 20 mm a 100 g).

Podle použitých motorů

Serva dále rozdělujeme podle typu motoru, který pohání jejich pohyb.

 • Motory s označením brushed se používají pro jednoduché modely s nízkými nároky na výkon. Jejich výhodou je jednoduchý design a nízká cena.
 • Brushless motory mají vysoký výkon a vyšší účinnost, proto jsou vhodné pro pokročilejší modely s vyššími nároky na tyto parametry.
 • Coreless motory jsou ideální pro modely vyžadující rychlý a přesný pohyb.
 • Motory označené písmeny DC jsou univerzální motory se širokým spektrem použití.

Digitální micro servo 13G

Výběr serva

Serva jsou klíčovým prvkem pro úspěšné ovládání RC modelů. Správný výběr a údržba vám pomohou zajistit plynulý a přesný pohyb vašeho modelu. Pro rychlá a agilní letadla může být důležitá vysoká rychlost, zatímco pro velké modely s většími pohyby budete potřebovat servomotor s vyšším momentem síly.

Je také důležité brát v úvahu napětí, které servo akceptuje, aby se zabránilo přetížení a poškození. Při výběru servomotor se proto vždy řiďte doporučením výrobce a specifikacemi modelu.

Zkratky a označení servomotorů

Při výběru serva můžeme narazit na různá označení a zkratky, které poskytují informace o specifických vlastnostech serva. Nejčastěji se jedná o tyto:

 • MG – Metal Gear; kovové ozubené převody pro zvýšenou odolnost
 • HG – Hybrid Gear; část ozubení převodovky z plastu a část z kovu
 • TG – Titan Gear; převodová kola z titanu
 • SG – Steel Gearbox; ocelová převodovka
 • BB – Ball Bearing; kuličková ložiska pro plynulejší pohyb
 • 2BB – dvě kuličková ložiska na hřídeli
 • HS – High Speed; vysoká rychlost odezvy pro rychlé pohyby
 • HV – High Voltage; schopnost pracovat při vyšším napětí pro zvýšený výkon
 • DS – Digital Servo; digitální servo pro vyšší přesnost a kontrolu
 • BL – Brushless; střídavý motor pro vysoký výkon a účinnost
 • Coreless; bezjádrový stejnosměrný motor pro lehčí konstrukci a vyšší odezvu
 • STD –Standard; standardní servo bez speciálních funkcí
 • BEC – obvod umožňující napájení přijímače a serva z pohonného akumulátoru
 • WP – Waterproof; voděodolné

Znalost těchto zkratkových označení vám pomůže při správném výběru serva podle vašich potřeb a požadavků na model.

Servo Spectrum S9110BL

Údržba servomotorů

Servo, pokud správně pracuje, není třeba nijak zvlášť udržovat. Přesto ale dodržujte pár základních pravidel. Vyhněte se jejich přetížení. K tomu může dojít, pokud jsou ovládací pohyby modelu blokované nebo jsou příliš velké a těžké pro servomotor. Pravidelně kontrolujte správnou funkci serva. Zkontrolujte přítomnost prachu nebo nečistot, které by mohly omezit pohyb. Při instalaci nových servomotorů nebo po úpravách modelu proveďte kalibraci, aby se zajistila přesnost ovládání. To zahrnuje nastavení neutrální polohy a maximálních pohybů. Pokud potřebujete zajistit vodotěsnost serva, nespoléhejte pouze na označení WP. Nám se osvědčilo servo rozebrat a jeho elektroniku důkladně prostříkat sprejem Nanoprotech electric.


Autor článku: Tým RCprofi

9. ledna 2024

Proč nakupovat u RCprofi