Provoz a údržba RC aut

“Učený z nebe nespadl.” Pojďte se naučit, jak se starat o vaše RC auto tak, abyste co nejvíce prodloužili jeho životnost. V tomto článku naleznete plno skvělých tipů a doporučení, jak provozovat RC auta.

Článek vychází z našich mnohaletých zkušeností s provozem aut na dálkové ovládání. Zároveň jsme do článku přidali začátečnické chyby v provozu RC aut, které pravidelně vídáme u našich zákazníků a následně řešíme v našem RC servisu. Přečtení článku vám nezabere ani deset minut. Můžete si být však jistí, že po přečtení budete daleko zkušenější v provozu RC aut a pokud daná doporučení budete dodržovat, jednoznačně prodloužíte životnost vašeho RC auta.
Obsah balení


 • Průzkum před první jízdou je velmi důležitý. Proto prohledejte krabici ze všech stran, jestli jste nepřehlédli některou ze součástek. Zároveň zkontrolujte technický stav modelu a obsah balení, zda je vše v pořádku.
 • TIP RCprofi: Výrobci si rádi hrají na „schovku“, nebojte se obrátit ochrannou výplň krabice a balení pořádně prohledejte.

Vrácení nebo výměna zboží


 • Pokud vám model nevyhovuje, můžete ho vrátit nebo vyměnit za jiný. Mějte na paměti, že model musí být ve 100% stavu. V opačném případě může prodejce požadovat úhradu nákladů pro uvedení zboží do původního stavu.
 • Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nákupu digitálního obsahu (RC simulátorů), které mají rozpečetěný obal. Dále není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě zakoupeného zboží upraveného na přání zákazníka.
 • TIP RCprofi: Nejprve vyzkoušejte model “na sucho”, tj. na čisté podlaze v interiéru tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození nebo znečištění modelu. Jedině tak můžeme v případě vrácení zboží vrátit celou částku za model zpět.

TIP pro začátečníky


 • Pokud s RC auty začínáte, nastudujte si nejprve základní pravidla provozu. Předejdete tak případným problémům s modelem. Níže jsme sepsali základní pravidla, které musí brát na vědomí každý provozovatel RC auta.
 • TIP RCprofi: Většinu informací o provozu RC aut naleznete právě v tomto článku. Případně se podívejte na různá internetová fóra nebo Facebookové skupiny. O zkušené provozovatele RC aut, kteří rádi předají zkušenosti, není nouze.

Životnost vs. záruka


 • Záruka 24 měsíců od data dodání zboží se vztahuje na veškeré nové zboží dodané naším obchodem. U bazarových modelů (modely ze sekce “RC bazar”) je záruka vždy definovaná individuálně u každého produktu. Záruka se vztahuje na vady a skryté vady výrobku.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zničením nebo opotřebením, a dále na vady dle paragrafu § 2167 Občanského zákoníku, tj. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Oproti tomu za životnost modelu je odpovědný provozovatel modelu. Každý model auta obsahuje opotřebitelné součástky (servo, motor, akumulátor, převody), jejichž životnost je přímo závislá na způsobu provozu.
 • V případě provozu modelu v nízkých teplotách je nutné brát na vědomí, že součástky mohou být kvůli teplotě zkřehlé, a tím pádem méně odolné případné destrukci.
 • TIP RCprofi: Správným provozem a údržbou může provozovatel výrazně prodloužit nebo zkrátit životnost modelu nebo jeho součástí.

První jízdy


 • Při prvních jízdách jezděte opatrně a seznamujte se s vlastnostmi auta. Nepřeceňujte své síly.
 • TIP RCprofi: Na pořádné dovádění s modelem budete mít dostatek času. Začněte pomalu a až po seznámení s vlastnostmi modelu to rozjeďte na plné pecky.

Převody


 • Převody (diferenciál, ozubená kola, pastorky) jsou velmi namáhanou součástí RC auta. Provozovatel musí brát na tuto skutečnost ohled a provoz modelu uzpůsobit typu a provedení převodů ve svém modelu.
 • TIP RCprofi: RC autům nesvědčí především časté střídání jízdy dopředu a dozadu. Dále pokud se s modelem zaseknete v překážce, “netrapte” model a vyprostěte ho ručně. V opačném případě může dojít k poškození převodů, na což se nevztahují záruční podmínky.

Servo


 • Zatáčení u většiny RC aut zajišťuje servomotor, který otáčí koly. Každé servo je konstruované na určité zatížení. Pokud dojde k přetížení serva, může dojít k poškození jeho převodů, spálení elektromotoru nebo řídící elektroniky.
 • TIP RCprofi: Pokuste se vyvarovat nárazům, pokud s modelem zároveň zatáčíte. V opačném případě může dojít k poškození převodů serva. Zároveň se nesnažte servo otáčet ručně, a to ani ve vypnutém stavu.

Motor


 • Stejnosměrný elektromotor
 • Pokud model auta obsahuje stejnosměrný elektromotor, je nutné dbát na pravidla jeho provozu. Stejnosměrné kartáčové motory jsou poměrně náchylné na blokaci rotace.
 • Pokud se s modelem při jízdě někde zaseknete, nesnažte se za každou cenu z překážky dostat pohonem modelu. V takovém případě může dojít ke krátkodobému přepětí a spálení uhlíků v motoru, čímž se motor zničí.
 • TIP RCprofi: Doporučujeme provést záběh motoru, a to tím způsobem, kdy na cca 15 minut zapnete RC auto / motor na ¼ plynu bez zátěže (model podepřený o podvozek, kola ve vzduchu).
 • Střídavý elektromotor
 • Pokud model auta obsahuje střídavý elektromotor, jeho životnost je díky jeho konstrukci obvykle vyšší, než u stejnosměrného elektromotoru. Střídavý motor je bezúdržbový.
 • TIP RCprofi: Motor se nesmí během provozu zablokovat. Jakkoliv neblokujte a nebraňte motoru v otáčení. V opačném případě hrozí zničení motoru.Akumulátor


 • Akumulátory (baterie) patří mezi součástky, které je bezpodmínečně nutné provozovat, nabíjet a skladovat podle přesně daných obecných pravidel pro daný typ akumulátoru. Proto si podrobněji danou problematiku nastudujte.
 • Pokud ukončíte provoz modelu, vždy vypojte akumulátor z modelu, pokud to povaha modelu dovoluje. Akumulátor nesmí být také zapojený v nabíječi, pokud v tu chvíli nedochází k nabíjení.
 • Akumulátor nabíjejte vhodnou nabíječkou pro daný typ akumulátoru.
 • Vždy nabíjejte akumulátor pod dohledem a na nehořlavé podložce. Nikdy nenabíjejte akumulátor přes noc (bez dohledu).
 • Pokud se akumulátor při nabíjení začne nafukovat nebo nadměrně zahřívat, ihned nabíjení přerušte.
 • Nerozebírejte a jakkoliv mechanicky nepoškozujte akumulátor.
 • Provoz akumulátoru při nízkých teplotách snižuje jeho kapacitu, a v některých případech může snižovat i jeho životnost.
 • V případě výměny originálního akumulátoru za jiný dbejte na vhodný výběr náhradního akumulátoru. Je nutné zvolit správný typ konektoru, vhodnou voltáž a typ akumulátoru (nejčastěji li-pol, li-ion, li-fe, NiMH, Ni-Cd).
 • Každý typ akumulátoru vyžaduje jiný typ skladování. Pro většinu typů akumulátorů platí pravidlo, že je není možné skladovat ve vybitém stavu. Procesem samovybíjení může dojít k poškození jednotlivých článků z důvodu poklesu napětí v jednotlivých článcích.
 • TIP RCprofi: Pokud vlastníte model, který měl v základním balení akumulátor typu NiMH, a chcete vyměnit akumulátor za typ li-pol nebo li-ion, musíte změnit nastavení regulátoru, pokud to daný regulátor umožňuje. Případně je nutné vyměnit regulátor za takový, který je vhodný pro použití s lithiovými bateriemi. Další možností řešení je pomocí li-po alarmu, který ohlásí snížení napětí v jednotlivých článcích lithiového akumulátoru. V opačném případě dojde k podvybití akumulátoru a jeho zničení.Přehřátí elektroniky


 • V jistých případech v provozu může dojít k většímu zatížení elektroniky a akumulátoru. V takovém případě vzniká přebytečné teplo. Během provozu je nutné kontrolovat elektroniku (akumulátor, regulátor, přijímač) a motor, zda nedochází k nadměrnému přehřívání. Pokud se model zahřívá více, než je běžné, zastavte provoz a nechte model vychladnout.
 • TIP RCprofi: Pokud doplníte do modelu akumulátor s větší kapacitou nebo napětím, než je v originálním balení, dbejte zvýšené pozornosti případnému přehřívání modelu.

Nárazy


 • Většina RC modelů není primárně určená k pádům, nárazům, karambolům atd. Pokud se rozhodnete provozovat RC auto tímto způsobem, je to určitě zábavné, berte ale na vědomí, že může dojít k mechanickému poškození, které nepodléhá záruce.
 • TIP RCprofi: Pokud dojde ke karambolu a nějaký díl praskne, nezoufejte. K naprosté většině našich aut na ovládání jsme schopni dodat náhradní díly nebo zajistit mimozáruční servis.

Údržba RC auta


 • Provozem modelu může docházet k povolování spojů a spojovacího materiálu. Pravidelně před každou jízdou kontrolujte, zda jsou všechny součástky modelu správně uchycené, šrouby a matky dotažené. Pokud dochází k častému povolování spojů, použijte vhodný přípravek (speciální lepidlo na šrouby).
 • Model pravidelně čistěte. Nečistoty snižují životnost jednotlivých součástek modelu. Hrubé nečistoty (štěrk, kamínky) můžete vyklepat otáčením modelu. Pro menší nečistoty (prach) je vhodné použití kartáčku, štětce, mírně navlhčeného hadříku, kompresoru pro vyfouknutí nečistot atd. Pokud model není určený pro použití ve vodě, nečistěte ho přímo vodou.
 • Model auta je nutné pravidelně promazávat. Používejte vhodné přípravky v obvyklém množství. Nepřehánějte to s množstvím maziva.
 • Po každé jízdě je nutné model osušit od veškeré vlhkosti, aby nedocházelo ke korozi mechanických částí a oxidaci elektroniky a vypínačů.
 • TIP RCprofi: Naprostá většina modelů není určená pro provoz v písku, který se snadno dostane do většiny součástek modelu a může způsobit značné problémyVoděodolnost a vodotěstnost


 • Voděodolnost modelu v praxi obvykle znamená, že má voděodolný regulátor. Tato ochrana před poškozením vodou je definována jako voděodolnost před stříkající vodou. Pokud projedete vlhkou trávou, model to bez problému zvládne. Pokud však projedete hlubokou kaluží, voda nateče do modelu, a tím může dojít k poškození elektroniky.
 • Vodotěsný model oproti tomu odolá jakémukoliv působení vody.
 • Pokud není model přímo určený pro provoz ve vodě, vyvarujte se jízdy ve vlhkém prostředí.
 • Důležité upozornění: Nezaměňujte pojmy voděodolnost a vodotěsnost.
 • TIP RCprofi: Existují přípravky na bázi nanočástic, které dokážou při správné aplikaci absolutně ochránit elektroniku před působením vlhkosti. Nejlepší zkušenosti máme s přípravkem NANOPROTECH, který naleznete na našem e-shopu: Nanoprotech Electronics Professional.Bezpečnost


 • Během provozu modelu dbejte na bezpečnost svoji, ostatních osob a majetku.
 • TIP RCprofi: K provozu modelu si vybírejte místa určená pro modely aut.

Reklamace zboží


 • Pokud dojde k defektu modelu, vždy se snažíme celou situaci vyřešit v co nejkratším možném čase tak, abyste měli funkční model zpět co nejdříve, a mohl vám zase dělat radost. V naprosté většině případů dochází k opravě modelu. Nárok na vrácení peněz nebo výměnu zboží za nové vzniká dle Občanského zákoníku až při 3. reklamaci stejného typu, nebo 4. reklamaci typu různého.
 • TIP RCprofi: Abychom usnadnili pro obě strany vždy trochu nepříjemné řešení reklamačního případu, připravili jsme jednoduchou online evidenci případu. Po evidenci případu můžete pomocí odkazu přesně sledovat, v jaké fázi se případ nachází. V patičce e-shopu naleznete odkaz Jak reklamovat, kde je vše podrobně popsané.

Mimozáruční servis


 • V případě poškození modelu nevhodným užíváním nabízíme možnost mimozáručního servisu. Naši zkušení servisní technici si hravě poradí i s velmi náročnými opravami.
 • TIP RCprofi: Na mimozáruční servis můžete zaslat i modely, které jste nezakoupili u nás. Více informací naleznete v patičce e-shopu v odkazu “RC servis”.

I když se budete o auto ukázkově starat, není možné 100% předejít nutnosti výměny některých opotřebitelných dílů jako jsou motory, serva, tlumiče, akumulátory a další. Opotřebitelné součástky mají určitou životnost, která se nedá určit přesným časovým údajem, jelikož každý uživatel provozuje svoje RC auto rozdílně. Ale jak jsme psali výše, životnost modelu dokáže ovlivnit individuálně každý z nás.

Přejeme hodně bezproblémových „motohodin“ s vaším RC autem. Pokud byste potřebovali v oblasti RC aut s něčím poradit, chtěli byste nám sdělit nějaké své vlastní doporučení a tím rozšířit tento článek nebo s něčím v článku nesouhlasíte, napište nám na poradna@rcprofi.cz. Za zpětnou vazbu budeme jenom rádi. :)

12. července 2021

Proč nakupovat u RCprofi