Co je mód RC vysílače?

Jistě jste si v popisech našich RC modelů všimli zmínek o tzv. módech. O co se přesně jedná vám vysvětlíme v následujícím článku.

Co jsou vysílačové módy u RC modelů?

Ve zkratce módy ovlivňují to, jakou pákou na vysílači budete ovládat směr letu a jakou pákou budete přidávat a ubírat plyn. Jak už z předchozí věty vyplynulo, v případě módů se bavíme o létajících RC modelech - letadla, vrtulníky, drony.
Módy u RC letadel

Tato kategorie RC modelů může mít až 4 módy, tedy způsoby rozložení ovládacích prvků na vysílači. Vybrat si můžete tedy z:

 • Mód 1
  • Levá páka ovládající výškovku a směrovku - pravá páka ovládající plyn a křidélka
  • Nejrozšířenějším nastavením rozložení ovládacích prvků na vysílači je právě mód 1. Proto pokud jste začátečníci v provozu RC letadel, doporučujeme začít právě s tímto módem.
 • Mód 2
  • Levá páka ovládající plyn a směrovku - pravá páka ovládající výškovku a křidélka
  • Jedná se o méně časté nastavení vysílače při ovládání RC letadel, kdy levou pákou ovládáte plyn modelu. Toto nastavení je nejrozšířenější u dronů, ke kterým se dostaneme v další části článku.
 • Mód 3
  • Levá páka ovládající výškovku a křidélka - pravá páka ovládající plyn a směrovku
  • Módy 3 a 4 jsou variacemi na základní módy 1 a 2. Jde pouze o to, že ovládání směrovky a křidélek je prohozené.
 • Mód 4
  • Levá páka ovládající plyn a křidélka - pravá páka ovládající výškovku a směrovku

Příklad módů na vysílači:
Módy u RC vrtulníků

U těchto modelů si často můžete již při koupi zvolit, jaké rozložení ovládacích prvků na vysílači vám více vyhovuje. Pokud není psáno u modelu jinak, v základu bude vysílač s nejvyšší pravděpodobností nastavený na mód 2.

 • Mód 1
  • Levá páka ovládající pohyb vpřed a vzad a také rotaci do stran
  • Pravá páka ovládá klopení do stran a plyn
 • Řízení modelu v tomto módu je složitější, protože pravou pákou přidáváte a ubíráte plyn (tedy stoupání a klesání modelu) a současně ovládáte také pohyb do stran. Pro udržení RC vrtulníku v letu je tedy třeba zvládnout levou pákou pohyb nahoru - dolů a současně pohybovat pravou pákou doleva - doprava, což bývá obvykle složitější pro náš mozek.

 • Mód 2
  • Levá páka ovládá plyn a rotaci do stran
  • Pravá páka ovládá pohyb vpřed, vzad a klopení do stran

Pokud nemáte s RC vrtulníky žádné zkušenosti, doporučujeme pořídit si RC vrtulník s vysílačem nastaveným na mód 2. Toto nastavení ovládání je mnohem snazší na naučení se ovládání modelu, kdy levou pákou pouze přidáváte a ubíráte plyn a pravou pákou určujete směr letu.
Módy u dronů

Módy u dronů jsou stejné jako u modelů vrtulníků. Většina drobů má již v základním balení vysílač nastavený na mód 2. U některých modelů lze mód změnit ručně na vysílači nebo v aplikaci. Z výroby však bývá plyn na levé páce.

 • Mód 1
  • Levá páka ovládající pohyb vpřed, vzad a klopení do stran
  • Pravá páka ovládající plyn (let nahoru a dolů) a rotaci vpravo a vlevo
 • Mód 2
  • Levá páka ovládající plyn (let nahoru a dolů) a rotaci vpravo a vlevo
  • Pravá páka ovládající pohyb vpřed, vzad a klopení do stran

I v případě dronů doporučujeme pro začátečníky létat v nastaveném módu 2. Pokud již dokážete dron ovládat bez problémů a váš model to umožňuje, můžete si též vyzkoušet ovládání v módu 1.
Změna módu na vysílači

Jak již bylo zmíněno, některé vysílače nabízí možnost změnit své nastavení. Lze to provést manuálně tlačítky přímo na vysílači. Pokud tímto vysílač nedisponuje, je též možné jej rozmontovat a mechanicky prohodit levou a pravou páku. Toto však zásadně nedoporučujeme, jelikož přijdete o záruku na celý model a pokud nemáte dostatečné zkušenosti, můžete také vysílač poškodit.

Co tedy nakonec zvolit?

U většiny modelů se v základním nastavení setkáte s vysílačem nastaveným na mód 2. Je to nejrozšířenější nastavení a také nejjednodušší pro naučení správného ovládání modelu. Pro začátek tedy určitě doporučujeme mód 2. Jakmile budete naprosto bezchybně ovládat váš model, můžete vyzkoušet jiné nastavení.

19. září 2022

Proč nakupovat u RCprofi