Naza M V2 + GPS Combo řídící jednotky pro multikoptéry

Naza M V2 + GPS Combo řídící jednotky pro multikoptéry

Combo profesionální řídící jednotky pro multikoptéry (podpora S-BUS a PPM, fail-safe, 3 letové režimy) a GPS modulu. Podporované typy: kvadro-, hexa- a oktokoptéry, podpora dvouosého závěsu. Hmotnost 27+28+13g (MC+PMU+LED) + 27g (GPS). Celý popis »
Značka: DJI Kód produktu: PD-DJI0121
Záruka: 2 roky EAN: 6958265103223
2 490 Kč s DPH
není skladem

Nová verze kompaktního řídícího systému/autopilotu pro multikoptéry pro sportovně-rekreační létání i poloprofesionální použití pro letecké fotografování a natáčení videa. Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti je vhodná již pro menší a lehčí kvadrokoptéry velikosti 330, ale pokročilý software řídící jednotky, integrovaná inerciální jednotka s tříosým gyrem, akcelerometry a barometrickým výškoměrem spolehlivě zajišťuje ovládání i větších a těžších strojů tříd 450 a 550! Pro přesné řízení, dokonalou stabilizaci a zpřístupnění pokročilých funkcí (systém inteligentní orientace IOC, pokročilý fail-safe) je řídící jednotka doplněna o modul GPS/kompasu (magnetometru).

Co je nového ve verzi V2:

  • řídící systém nyní umožňuje řídit nejenom kvadrokoptéry a hexakoptéry, ale dokonce i oktakoptéry
  • systém nyní nejen umožňuje ruční řízení dvouosého stabilizovaného závěsu kamery, ale umožňuje jeho automatickou stabilizaci (pouze pro kvadro- a hexakoptéry)
  • řídící algorimus byl upraven a zdokonalen tak, aby zajistil bezpečný let i při úplném výpadku jednoho z motorů/rotorů
  • napájení nyní zajišťuje nová jednotka PMU (Power Management Unit) s vyšším výkonem a především možností připojení připravovaného stabilizovaného závěsu Zenmuse H3-2D pro kamery Go Pro a připravovaného Bluetooth LED modulu umožňujícího nastavování autopilotu „na poli“ pomocí smartphonu nebo tabletu
  • systém má nyní samostatný signalizační LED modul (opatřený také micro-USB konektorem pro připojení PC) usnadňují instalaci na multikoptéru
  • pro nastavování slouží nový přehledný obslužný software (společný pro nový NAZA-M V2, původní NAZA-M i PHANTOM).

Pozn.: Majitelé původního systému NAZA-M nemusejí zoufat, softwarové funkce nové verze V2 získají aktualizací firmwaru na verzi 3.10 nebo novější, dokoupit budou moci rovněž novou jednotku napájení PMU, takže i pro ně se otevře možnost připojení připravovaných přídavných zařízení.

Mozkem systému NAZA-M V2 je řídící jednotka přijímající povely z přijímače RC soupravy a data o poloze multikoptéry, výšce a směru letu z integrované jednotky inerciálních čidel (tříosý gyroskop a akcelerometr) a integrovaného barometrického výškoměru, popř. z externího GPS modulu (prodává se zvlášť). Na základě těchto dat potom řídící jednotka vydává povely pro čtyři až osm regulátorů ovládajících motory kvadrokoptéry, hexakoptéry či oktakoptéry. NAZA-M V2 umožňuje řídit kvadrokoptéry v uspořádání I4, X4, hexakoptéry s motory na šesti ramenech v uspořádání I6, X6, hexakoptéry s dvojicemi protiběžných rotorů na třech ramenech v uspořádání IY6, Y6, oktakoptéry s motory na osmi ramenech v uspořádání I8, V8 a oktakoptéry s dvojicemi protiběžných rotorů na čtyřech ramenech v uspořádání X8.

NAZA-M V2 může přijímat povely řízení ze všech běžných RC souprav - 2,4GHz, FM/PCM nebo s multiplexovaným výstupem PPM a přijímače se sběrnicí S-Bus. RC soupravy musí mít nejméně čtyři kanály pro ovládání základních funkcí (klonění, klopení, bočení a plyn) a nejméně jeden další kanál s nejraději třípolohovým přepínačem pro přepínání letových režimů. Na programové vybavení vysílače je NAZA-M V2 nenáročná, používá se program pro akrobatická letadla a budete potřebovat pouze funkce nastavení smyslu a velikosti výchylek. Vše ostatní "obstará" řídící jednotka. Optimální je použití počítačové RC soupravy s aspoň osmi kanály, protože poté můžete použít i užitečné pomocné funkce, jako je dálkové nastavování zisku gyroskopického systému pro jemné dolaďování za letu, přepínání režimů inteligentního ovládání směru nebo ovládání dvouosého závěsu kamery.

Výstupní signál pro regulátory otáček má pro zajištění okamžité reakce opakovací frekvenci ("Frame rate") 400 Hz - optimální je použít jednotku s regulátory DJI, které jsou pro práci s NAZA-M speciálně přizpůsobeny a nevyžadují žádné další nastavování nebo programování, což zvláště začínajícímu multikoptéristovi ušetří spoustu starostí. Hodláte-li použít jiný typ regulátorů, ujistěte se předem, že dokáží takový řídící signál zpracovávat.

Dva výstupy s automatickou stabilizací pro ovládání výkyvného závěsu kamery nebo jiného užitečného zatížení mají opakovací frekvenci nastavitelnou (50/100/200/400 Hz), takže můžete použít jak běžná analogová serva, tak rychlá digitální.

NAZA-M V2 může pracovat ve třech letových režimech:

  • V režimu ručního ovládání "Manual Mode" pilot ručně ovládá multikoptéru ve všech osách (podobně jako klasický vrtulník) - to je režim vhodný pro sportovní a akrobatické létání
  • V režimu stabilizace polohy "Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje polohu (náklon) multikoptéry ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu (náklon) zajišťuje autopilot sám. Stabilizována je pouze poloha (náklon) modelu, nikoliv zeměpisná pozice (tj. pokud např. bude foukat vítr, bude visící model snášen v jeho směru, ale poletí stabilně ve stálé výšce). Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model přechází do základního fail-safe režimu - model stabilně visí ve stálé výšce. Toto je režim vhodný pro letecké snímkování, kdy automatická stabilizace pilotovi "uvolňuje ruce" pro další činnost nesouvisející přímo s řízením modelu.
  • V režimu GPS stabilizace polohy "GPS Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje multikoptéru ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu zajišťuje autopilot sám. Pro použití tohoto režimu je nutno nainstalovat a připojit modul GPS/kompasu (magnetometru) který dodává dodatečné údaje o zeměpisné pozici (délce, šířce, výšce) a kursu. Díky tomu je automaticky stabilizována nejen poloha modelu, ale i jeho zeměpisná pozice. Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model použije jeden ze dvou dostupných pokročilých fail-safe režimů - buď automaticky přistane po krátké prodlevě ve visení na místě, kde se právě nachází ("Landing"), nebo se po krátké prodlevě ve visení vrátí do okruhu 10 m od místa vzletu uloženého v paměti řídící jednotky a po prodlevě 15s ve visení automaticky přistane ("Go Home"). Let zpět se odehraje ve výšce 20 m nebo vyšší - nachází-li se model v okamžiku aktivace fail-safe v nižší výšce, nejprve vystoupá do 20 m a poté zahájí návrat domů. V režimu GPS stabilizace jsou k dispozici i funkce inteligentního ovládání směru - můžete volit režim "Course Lock", v němž příď modelu vždy míří v přednastaveném směru bez o hledu na to, kam letí model nebo režim "Home Lock", v němž příď modelu stále míří ve směru přímky procházející místem vzletu a aktuální pozicí multikoptéry.

Pro nastavování řídící jednotky slouží komfortní počítačový program (pro operační systémy Windows XP SP3, Windows 7 a 8) - osobní počítač se připojuje pomocí USB kabelu. Obslužný program umožňuje vedle volby typu multikoptéry, nastavení parametrů RC soupravy pro ovládání (včetně kalibrace ovladačů) v rozsáhlé míře nastavovat parametry autopilota pro automatickou stabilizaci v jednotlivých osách, přičemž zisk gyroskopického systému je možno dolaďovat i dálkově za letu (vždy 1 nebo 2 osy). V případě potřeby je možno kalibrovat čidla inerciální jednotky nebo GPS modulu (pokud jej používáte). Dále lze přednastavit nouzové režimy fail-safe, režimy inteligentního ovládání směru, parametry pro řízení a stabilizaci dvouosého závěsu kamery nebo parametry monitoru sledujícího napájecí napětí. Obslužný software stejně jako firmware řídící jednotky je upgradovatelný, aktuální verze jsou volně ke stažení na webových stránkách výrobce DJI.

Napájení systému zajišťuje stabilizátor tvořící zvláštní jednotku PMU opatřenou porty pro připojení GPS modulu a připravovaného stabilizovaného závěsu Zenmuse H3-2D pro kamery Go Pro. Pro napájení je možno použít LiPo akumulátor 2-6S, tj. jednotku napájení můžete připojit přímo k pohonnému akumulátoru multikoptéry. Napětí napájecího akumulátoru je sledováno inteligentním programem s nastavitelnými dvěma úrovněmi ochrany, takže NAZA-M V2 vás bude intenzívním červeným blikáním LED indikátoru včas varovat, že je třeba přistát vzhledem k blížícímu se vyčerpání energie pohonného akumulátoru.

Signalizaci provozních stavů zajišťuje zvláštní LED modul, který je opatřen rovněž Micro-USB portem pro komunikaci s PC pro nastavování řídící jednotky nebo aktualizaci firmwaru. Oddělení LED modulu od jednotky napájení (jak tomu bylo u původního systému NAZA-M) umožňuje jeho snadnější instalaci na multikoptéru do polohy zaručující nerušenou viditelnost za letu a snadnou přístupnost USB konektoru pro nastavování řídící jednotky s pomocí PC.

Přídavný modul GPS senzoru a kompasu (magnetometru) pro řídící jednotku NAZA-M V2 pro multikoptéry umožňuje provoz řídící jednotky v letovém režimu GPS stabilizace "GPS Atti. Mode" s automatickou stabilizací polohy (náklonu) modelu a jeho zeměpisné pozice. GPS modul se montuje na nemagnetický držák co nejdále od motorů, silových vodičů a elektroniky modelu pro omezení rušivých vlivů. Základní nastavení a kalibrace čidla je součástí nastavení řídící jednotky NAZA-M V2 a provádí se s pomocí obslužného PC softwaru pro tuto jednotku. V polních podmínkách se provádí ještě velmi jednoduchá a rychlá kalibrace kompasu před prvním vzletem.

Sada NAZA-M V2 + GPS combo obsahuje: řídící jednotku MC, jednotku napájení PMU, USB kabel, LED modul, čidlo GPS/kompas, držák čidla , propojovací kabely pro připojení přijímače, oboustrannou pěnovou lepící pásku a český návod (originální anglický návod je ke stažení na webových stránkách výrobce DJI).

 
Napájení (napájecí jednotka PMU)7,2-26,0 V (2-6S LiPo)
Výstup napájení PMU3 A při 5 V trvale, špičkově 7,5 A
Napájení (řídící jednotka MC)4,8-5,5 V
Proudový odběr (řídící jednotka MC):max. 0,3 A při 5 V
Provozní teplota-10°C až +50°C
Rozměry (napájecí jednotka PMU)39,5x27,5x10,0 mm
Rozměry (řídící jednotka MC)45,5x32,5x18,5 mm
Rozměry (LED modul)25,0x25,0x7,0 mm
Rozměry (GPS modul)D46x10 mm
Hmotnost (napájecí jednotka PMU)28 g
Hmotnost (řídící jednotka MC)27 g
Hmotnost (LED modul)13 g
Hmotnost (GPS modul)27 g
Podporované typy multikoptérkvadrokoptéry I4, X4, hexakoptéry I6, X6, IY6, Y6, oktakoptéry I8, V8, X8
Výstupy pro regulátory6-8x, opakovací frekvence 400 Hz
Výstupy pro užitečné zatížení2x, opakovací frekvence nastavitelná 50/100/200/400 Hz (jen pro kvadro- a hexakoptéry)
 

Letové výkony

 
Vertikální přesnost visení (režim GPS stabilizace)+/- 0,8 m
Horitontální přesnost visení (režim GPS stabilizace)+/- 2,5 m
Max. úhlová rychlost bočení200°/s
Max. úhel náklonu35°
Max. rychloststoupání +/- 6 m/s / klesání 4,5 m/s

Potřebujete poradit?

Lukáš Široký
Ozvěte se mi...
Lukáš Široký
produktový specialista
(Po - Pá, 8:00 - 16:00)

Proč nakupovat u RCprofi?

Jsme profesionálové a navíc pro vás máme tyto skvělé výhody.
Doprava zdarma
nad 3 000 Kč
90 dní na vrácení nebo výměnu
Poradenství od profesionálů
RC
servis
33 341
položek v nabídce
Kamenná
prodejna

V případě nižší hodnoty objednávky můžete využít dopravu již od 59 Kč.

Prodlužujeme možnost výměny nebo vrácení nepoškozeného zboží na 90 dní.

Nevíte si s něčím rady? Navštivte naši RC poradnu nebo nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Porouchal se váš model? Nejen pro naše zákazníky zajišťujeme pozáruční servis RC modelů.

Vyberte si z jedné z nejširších nabídek RC modelů, příslušenství a náhradních dílů v ČR.

Zastavte se v naší RC prodejně v Chrudimi a prohlédněte si RC modely naživo.

Zákazníci se podívali také na