11% SLEVA na víc než 3 000 produktů s kódem SLEVA11. Jen do 4. března.

LYNX 4S 2,4GHz + RX Axion 2

LYNX 4S 2,4GHz + RX Axion 2

Čtyřkanálová volantová RC souprava s telemetrií a AFHSS přenosem pro auta a lodě. Ultra-rychlá 4ms odezva High Response System (HHR) při použití přijímače Axion 2. Mixy pro crawlery+trial (4WS/4WD), benzínová auta 1:5, lodě. Celý popis »
Značka: Hitec Kód produktu: PD-1HI1029
Záruka: 2 roky EAN: 0669962123037
2 990 Kč s DPH
není skladem

LYNX 4S je nová volantová počítačová RC souprava Hitec pro závodní ježdění i rekreační modeláře. Při jeho konstrukci se hlavní zřetel kladl na praktičnost provedení skříňky, ergonomičnost rozmístění ovládacích prvků s možností nastavení polohy volantu v širokém rozmezí pro praváky i leváky, snadnost programování s pomocí intuitivního menu a schopnost „obsloužit“ většinu soutěžních i rekreačních modelů aut a rychlostních lodí.

Skříňka: LYNX 4S má na první pohled jednoduchou, střízlivě elegantní skříňku s rukojetí opatřenou měkkými protiskluzovými madly, která padne velmi dobře do ruky.

Ovládací prvky: Pro ovládání hlavních funkcí (řízení a plyn) slouží přesné ovladače s nastavitelnou silou neutralizačních pružin. Volant může být umístěn na obou stranách vysílače pro řízení levou i pravou rukou; pomocí prodlužovacího adaptéru je možné jej umístit excentricky a navíc orientovat prakticky v libovolném úhlu. Ovladač plynu má nastavitelnou mechanickou zarážku brzdy, softwarově je možno přepínat poměr plyn/brzda (zpátečka) 50:50 nebo 70:30. Digitální trimy mají zvukovou signalizací krokování, středových a koncových poloh a grafické zobrazení poloh na displeji. Jsou umístěny okolo volantu a jsou programově přiřaditelné. Dva další proporcionální kanály, zapínání a vypínání programových funkcí a mixů nebo nastavování jejich hodnot mohou mít na starosti další programově přiřaditelné ovládací prvky:

 • třípolohový posuvný přepínač pod volantem
 • otočný knoflík/tlačítko na horním panelu
 • aretovaný tlačítkový spínač na horním panelu
 • 2 otočné knoflíky v rukojeti (přístupné z obou stran)
 • tlačítko na rukojeti (z obou stran)
 • 3 digitální trimy okolo volantu

Všechny ovládací prvky jsou volně přiřaditelné.

Napájení vysílače: LYNX 4S umožňuje pro napájení použít širokou škálu zdrojů: NiMH akumulátorové sady se 4 články nebo dvoučlánkové sady LiPo, LiFe, Li-ion. Napětí akumulátoru je zobrazováno na displeji v číselné i grafické podobě. NiMH akumulátory je možné nabíjet i bez vyjímání z vysílače prostřednictvím vestavěného nabíjecího konektoru.

Přenosový systém: Vysílač LYNX 4S je čtyřkanálový vysílač pracující v pásmu 2,4 GHz; pro ovládání modelů můžete použít jeden ze dvou přenosových protokolů:

 • super rychlý jednosměrný AFHSS protokol HHR (Hitec High Response) s dvoukanálovými přijímači AXION 2 umožňuje dosahovat ultra krátké odezvy systému („latency“), což spolu s řídícím signálem s vyšší opakovací rychlostí („frame rate“) 4 ms zaručuje opravdu bleskurychlé reakce řízení pro špičkové závodní ježdění. To samozřejmě vyžaduje používání digitálních serv s odpovídajícími parametry (přijímače AXION 2 pracují POUZE s digitálními servy, analogová nejsou schopna se signálem s opakovací rychlostí 4 ms fungovat).
 • obousměrný telemetrický AFHSS protokol funguje s miniaturními přijímači AXION 4 a telemetrickými přijímači PROTON 4. Umožňuje používat stále ještě velmi vysokou opakovací rychlost 7 ms (jen s digitálními servy); pro méně náročné použití v modelech s analogovými servy můžete zvolit přenosovou rychlost NORMAL (14 ms). Při použití telemetrického přijímače PROTON 4 vysílač samozřejmě nabízí zobrazování telemetrických dat na displeji (rychlost, otáčky, teplota, napájecí napětí přijímače) s možností hlasového výstupu do vestavěného reproduktoru nebo připojeného sluchátka.

Paměť: Vysílač LYNX 4S má paměť pro 30 modelů, kterou můžete rozšířit díky slotu pro micro SD karty o dalších 30 modelů uložených na kartě. Z karty se navíc přehrávají zprávy hlasového výstupu telemetrie nebo i hudba (ve formátu .wav) – soubory s hlášeními můžete snadno upravovat.

Uživatelské rozhraní: Pro programování vysílače slouží otočný programovací váleček/tlačítko a zdvojené tlačítko (pro pohodlný přístup s volantem nalevo i napravo) spolu s podsvíceným grafickým LCD displejem. Programovací váleček slouží pro pohyb v programovém menu a nastavování hodnot; jeho stisk otvírá pole zvoleného parametru pro nastavování nebo potvrzuje provedené nastavení. Dodatečné tlačítko „ESC“ slouží k návratu na předchozí parametr nebo úroveň menu. Výstražná signalizace se může odehrávat prostřednictvím zvukových nebo hlasových signálů z vestavěného reproduktoru (popř. ze sluchátka, pokud jej připojíte) nebo pomocí vibrací.

Programové vybavení: Programové vybavení je rozděleno na Provozní menu k obsluze vysílače za provozu a sledování telemetrie na displeji a Programové menu pro nastavování systémů vysílače a programování modelu. Programové menu je pro přehlednost ještě rozčleněno na dvě sekce s programovými funkcemi a mixy, sekci systémových nastavení, sekci pro práci s paměťmi modelů a sekci pro práci s daty na SD kartě.

Provozní menu slouží k obsluze vysílače v normálním provozu – zobrazuje typ a jméno zvoleného modelu, používaný typ přijímače, polohy digitálních trimů, napájecí napětí vysílače, celkovou provozní dobu, údaj časomíry, nastavení dvojích výchylek řízení a nastavení výchylek brzdy. Otočením programovacího válečku můžete přejít na menu zobrazení telemetrie (máte-li v modelu telemetrický přijímač PROTON 4)

Systémová nastavení slouží pro nastavování základních funkcí jako je volba typu přijímače a použitého přenosového protokolu, párování (párování je specifické pro každou jednotlivý model v paměti), kalibrace ovladačů řízení a plynu, servo monitor s grafickým znázorněním signálu v jednotlivých kanálech, nastavení parametrů pro telemetrii, nastavení systémů vysílače (typ napájecího akumulátoru, výstražná signalizace, kontrast a podsvícení displeje atd.).

Menu pro práci s pamětí modelů umožňuje tvorbu nového modelu, kopírování a vymazávání obsahu pamětí, nastavování jména modelu (až 12 znaků) atd.

Menu pro práci s daty na SD kartě umožňuje kopírování modelů z karty do paměti vysílače a naopak, kopírování a mazání modelů na kartě, nastavování parametrů pro hlasový výstup telemetrie a přehrávání hudby.

Dvě menu s programovými funkcemi obsahují vše potřebné pro ovládání vašeho modelu:

 • Obracení smyslu výchylek
 • Nastavení velikosti (koncových bodů) výchylek (EPA)
 • Intenzita brzdění (ATL)
 • Antiblokovací systém (ABS) – umožňuje nastavit automatické přerušované brzdění s nastavitelnou intenzitou a opakovací frekvencí spouštěné od nastavitelné polohy ovladače brzdy. Činnost ABS může ovlivňovat i velikost výchylky volantu pro optimální nastavení pro jízdu na rovině/v mírných nebo v ostrých zatáčkách
 • Exponenciální průběh řízení – umožňuje nastavit exponenciální odezvu řízení pro zmenšení citlivosti řízení okolo neutrálu
 • Exponenciální průběh brzdy - umožňuje nastavit exponenciální odezvu brzdy pro měkčí nebo naopak ostřejší reakci blízko neutrálu ovladače brzdy/plynu
 • Exponenciální průběh plynu – funkce umožňuje nejen nastavit odezvu plynu jako hladkou exponenciální křivku, ale také jako křivky se 3, 5 nebo 7 body.
 • Dvojí výchylky řízení (pro rychlé nastavení výchylek řízení za jízdy knoflíkem na rukojeti nebo přepínačem)
 • Subtrim pro jemné nastavení neutrálu ve všech čtyřech kanálech
 • Fail-safe – nouzové výchylky fail-safe nezávisle nastavitelné pro každý kanál v režimu HOLD (drží poslední správnou výchylku) nebo SET (přesune servo do předprogramované nouzové polohy).
 • Boost – automatické zrychlení při startu (pro rychlou akceleraci na trati s kluzkým nebo nesoudržným povrchem – umožňuje plynulý start bez protáčení kol; jakmile výchylka ovladače plynu překročí přednastavenou mez, dá automaticky plný plyn)
 • Rychlost serva řízení – umožňuje nastavit různou rychlost serva řízení pro pohyb od středu do stran a pro návrat zpátky
 • Rychlost serva plynu – umožňuje nastavit rychlost pohybu serva plynu nebo reakce regulátoru otáček pro pohyb od neutrálu k plnému plynu jinou, než pro návrat zpět do neutrálu. Rychlost serva pro akceleraci může mít jednu hodnotu pro celý rozsah nebo dvě či tři různé pro nastavitelné úseky výchylky ovladače plynu.
 • Režim plynu – umožňuje nastavit poměr jízda vpřed/vzad (brzda) na 50:50 nebo 70:30
 • Bezpečný volnoběh (Idle Up) - umožňuje změnit výchylku serva plynu o předprogramovaný krok přepnutím přiřazeného přepínače. Funkce je užitečná např. při servisní zastávce v depu, kdy ovladač plynu necháte na volnoběh, ale přepnutím přepínače bezpečného volnoběhu jej o něco zvýšíte, takže motor určitě nezhasne, ale spojka ještě nezabírá.
 • Časomíra – umožňuje měření času nahoru (stopky) nebo dolů (časovač) s nastavitelnou dobou pro spuštění zvukové signalizace (1-60 minut) a ještě navíc předběžné signalizace (do 60 s) před touto dobou. Časomíru je možné spouštět přiřazeným přepínačem nebo ovladačem plynu. Časomíra může pracovat také v režimu měření jednotlivých kol – v tom případě měří celkovou dobu a po stisknutí přiřazeného přepínače zaznamenává časy průjezdů jednotlivých kol
 • Seznam časů kol – umožňuje prohlížení tabulky časů jednotlivých kol, navíc udává celkový čas a průměrný čas na jedno kolo
 • Přiřazení přepínačů – umožňuje prakticky neomezené přiřazení přepínačů a digitálních trimů pro ovládání kanálů, mixů a přepínání parametrů programových funkcí
 • Přiřazení knoflíků – umožňuje přiřazení otočných ovladačů pro ovládání kanálů a nastavování parametrů programových funkcí za jízdy
 • Mixování kanálů – nabízí mixování kanálů vysílače pro 11 typů modelů:
 • jednoduchý model bez mixů,
 • několik verzí mixování pro auta 1:8/1:5 s oddělenými kanály pro plyn a brzdu, dvě brzdy, s rozděleným řízením na dva kanály pro levé a pravé kolo,
 • mixování pro trial/crawlery s nezávislým řízením vpředu a vzadu (4WS), pro modely se dvěma motory a kombinaci dva motory/řízení předních a zadních kol,
 • mixování pro loď se dvěma kormidly.

Datová zásuvka: Software vysílače je možné aktualizovat pomocí USB rozhraní HPP-22 podobně, jako je tomu u ostatních vysílačů Hitec.

Telemetrie: Při použití telemetrického přijímače PROTON 4 může LYNX 4S na displeji zobrazovat údaj o napájecím napětí přijímače a o rychlosti modelu měřené GPS senzorem vestavěným v přijímači. Pokud připojíte snímač teploty a magnetický snímač otáček, uvidíte i údaj o teplotě a otáčkách. Zobrazovaná rychlost potom může být založena na údaji z GPS nebo z otáčkoměru. Pro jednotlivé měřené veličiny můžete nastavit prahové hodnoty, při nichž se spustí výstražná signalizace (na displeji, zvuková pípáním nebo hlasová, vibrační).

SD karta: Slot pro micro SD kartu umožňuje rozšíření paměti vysílače o dalších 30 modelů, zálohování obsahu paměti vysílače. Na SD kartě jsou uloženy soubory ve formátu „.wav“ s hlášeními pro hlasový výstup telemetrie (výchozí sadu „hlášek v angličtině najdete v sekci „KE STAŽENÍ“), popř. soubory s hudbou (ve formátu „.wav“). V sekci „KE STAŽENÍ“ najdete jednoduchý program pro PC pro vytváření vašich vlastních „playlistů“ konverzí ze souborů mp3.

Zásuvka pro sluchátka: Umožňuje připojení sluchátka pro hlasový výstup telemetrie nebo zvukovou výstražnou signalizaci.

LYNX 4S můžete po namontování závěsu dodávaného s vysílačem pověsit okolo krku s pomocí standardních popruhů Hitec.

RC souprava obsahuje:

 • Vysílač LYNX 4S
 • Vysílačový akumulátor 4,8 V NiMH
 • Přijímač AXION 2
 • Návod k obsluze

RC souprava Hitec Lynx 4S obdržela prestižní ocenění "Good Design Product - 2014" od korejského Institute of design.

Potřebujete poradit?

Lukáš Široký
Ozvěte se mi...
Lukáš Široký
produktový specialista
(Po - Pá, 8:00 - 16:00)

Proč nakupovat u RCprofi?

Jsme profesionálové a navíc pro vás máme tyto skvělé výhody.
Doprava zdarma
nad 3 000 Kč
90 dní na vrácení nebo výměnu
Poradenství od profesionálů
RC
servis
52 483
položek v nabídce
Kamenná
prodejna

V případě nižší hodnoty objednávky můžete využít dopravu již od 79 Kč.

Prodlužujeme možnost výměny nebo vrácení nepoškozeného zboží na 90 dní.

Nevíte si s něčím rady? Navštivte naši RC poradnu nebo nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Porouchal se váš model? Nejen pro naše zákazníky zajišťujeme pozáruční servis RC modelů.

Vyberte si z jedné z nejširších nabídek RC modelů, příslušenství a náhradních dílů v ČR.

Zastavte se v naší RC prodejně v Chrudimi a prohlédněte si RC modely naživo.

Proč nakupovat u RCprofi